Eğitmenlere yönelik kurs kitabı

Lale – bilinçli beslen ve aktif ol! kurslarının temelini, içeriği ortak ve sponsorlar tarafından özel olarak geliştirilmiş, eğitmenlere yönelik kurs kitabı oluşturur. Bu el kitabı, Türkiye kökenli yetişkinlere yönelik Lale kurslarını gerçekleştiren eğitimci tarafından kılavuz olarak kullanılır. Bilimsel temellere dayanan bu rehber, eğitmenlere kursu nasıl gerçekleştireceklerine dair net talimatlar verir.

Eğitmenlere yönelik kurs kitabında; beslenme, hareket ve dinlenme arasındaki etkileşimlere açıklık getiriliyor. Ayrıca kültürlerarası iletişim ve motivasyon ile ilgili bilgiler de sunuluyor.

Eğitmenlere yönelik kurs kıtabında tüm kurs birimleri ayrıntılı olarak açıklanıyor. Böylelikle kitapçık, Lale kurslarını uygularken yön gösterecek çerçeveyi çiziyor. Kursu veren tüm eğitimciler, bu çerçeveye uymakla yükümlü. Bu sayede Lale kurslarının kalitesi garanti altına alınmış oluyor.

Buna ilaveten kitapçık, eğitmenlere birçok egzersizi pratik örneklerle anlatıyor;  dans/ aerobik, kuzey yürüyüşü (nordic walking), Thera-Band egzersizleri  talimatlarını, yemek tariflerini ve kurs esnasında pratiğe dayalı birimlerin uygulanmasında gerekli materyalleri içeriyor.

Lale eğitmenleri, kursu vermeye  başlamadan önce, eğitmenlere yönelik kurs kitabına dayanan bir eğitimden geçiyorlar. Eğitim esnasında, eğitmenlere gerekli olacak içerikler tanıtılıyor ve kursun akışı hakkında bilgi veriliyor. Bu yoğun eğitimi tamamlayan eğitmenler, Lale kurslarının yüksek standardını koruyabilecek donanıma sahip oluyorlar.